O nas

Firma „MK PROJEKT Ogrzewnictwo Wentylacja Klimatyzacja” została założona w grudniu 1996 r.

w Radomiu, a w kwietniu roku 1998 została przeniesiona do Warszawy. Firma jest zarejestrowana
w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod nr 330832.

 

Siedziba firmy

Adres: 02-156 Warszawa, ul. Lechicka 14 a lok. 6

Telefon: (22) 846-50-34; 846 35 05

Fax:       (22) 846-50-34; 846 35 05

E-mail: mk-projekt@hot.pl , m.kaluza@mkprojekt.net.pl

 

Biuro “MK PROJEKT” wykonuje kompleksowe usługi projektowe i konsultingowe w zakresie instalacji mechanicznych i sanitarnych we wszystkich rodzajach budynków. Wykonujemy usługi projektowe w zakresie następujących instalacji:

 

Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Instalacje wentylacji pożarowej

Instalacje chłodnicze dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji

Instalacje chłodnicze przemysłowe

Instalacje grzewcze

Źródła ciepła dla budynków (kotłownie, węzły cieplne)

Instalacje z wykorzystaniem pomp ciepła oraz techniki solarnej

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe (hydrantowe, tryskaczowe, zraszaczowe itp)

Instalacje gazowe

Instalacje przemysłowe sprężonego powietrza, gazów technicznych, wody chłodniczej, odciągów miejscowych itp.

Przyłącza i sieci zewnętrze w ww. zakresie

 

W zakresie naszych usług jest również wykonywanie Charakterystyk i Świadectw Energetycznych oraz symulacji komputerowych (CFD) projektowanych systemów oddymiania. Świadczymy również usługi w zakresie nadzorów autorskich i inwestorskich w zakresie ww. instalacji.

 

W zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych naszym stałym partnerem jest firma IN-PROJEKT z Lublina, z którą tworzymy Konsorcjum Projektowe (patrz zakładka „Nasi partnerzy”).

 

W roku 2013 nasze biuro rozpoczęło pracę przy użyciu oprogramowania do projektowanie trójwymiarowego 3D firmy Autodesk REVIT MEP, będącego częścią systemu projektowania zintegrowanego BIM.

 

W zależności od wymagań Inwestora jesteśmy w stanie wykonać projekty zgodne z wymogami certyfikacji LEED lub BREEAM.

 

W zakresie działania naszej pracowni jest również współpraca z dużymi firmami wykonawczymi branżowymi, głównie w zakresie realizacji projektów wykonawczych i nadzorów na budowie. Istnieje możliwość wydzielenia zespołu projektowego przeznaczonego do realizacji konkretnego zadania projektowego w zależności od potrzeb naszego Klienta.

 

Nasza firma jest ubezpieczona w towarzystwie ubezpieczeniowym HESTIA od bezpośrednich i pośrednich skutków błędów zawodowych.